Tag "wisata hati multimedia"

Kun Fayakuun

Ardan (Agus Kuncoro), tukang kaca keliling, hidup sangat sederhana tetapi tetap gigih berjuang, sabar, tabah dan ikhlas. Itikadnya tetap bulat untuk mewujudkan impian untuk menjadikan keluarganya keluar dari himpitan kemiskinan. Beruntung Ardan mempunyai seorang istri (Deasy Ratnasari) yang solehah dan setia.Ketika keyakinan Ardan berada pada titik nadir, ternyata sesuatu datang pada keluarga tersebut dari arah yang tidak terduga....


selengkapnya