Tag "sam pek eng tay"

Sam Pek Eng Tay

"Sam Pek Eng Tay" bercerita cinta yang dibawa mati ini adalah tentang gadis Giok Eng Tay dengan perjaka Nio Sam Pek. Ayah Eng Tay, Giok Kong Wan, adalah seorang pejabat yang demi kedudukannya akan menikahkan putrinya dengan Ma Bun Cai, putra bupati kaya. Hubungan Sam Pek dan Eng Tay dipaksa putus. Eng Tay dikurung, sedang Sam Pek dianiaya anak buahnya. Luka amat parah membuat Sam Pek meninggal. Dalam perjalanan ke rumah Bun Cai, rombongan pengantin wanita berhenti di kuburan Sam Pek. Makam merek...


selengkapnya