Tag "reza artamevia"

Bangku Kosong

Guru baru, Grace (VJ Cathy), masuk menggantikan Melisa (Reza Artamevia) yang keluar, karena tidak tahan dengan tingkah laku murid kelas 3A yang brutal dan semaunya. Terutama Destin, Nancy, dan Adela (Nadia Hassan, Tania Hardjosubroto, Zhi F), anak penyumbang dana terbesar pada yayasan. Semenjak ibu Grace masuk, Dinda (Adhitya Putri) disuruh pindah duduk, mengisi `bangku kosong' di depan meja guru yang biasanya selalu dikosongkan. Awalnya Dinda cuma kesurupan. Namun lama-lama banyak kejadian ane...


selengkapnyaAzrax Melawan Sindikat Perdagangan Wanita

Cerita perjuangan wartawan Fanny (Nadine Chandrawinata) yang mencoba menyelusup masuk ke tengah sindikat tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Aktivis LSM (lembaga swadaya masyarakat), Ricky (Mario Irwinsyah) membantu Fanny dalam memperjuangkan nasib para TKI tersebut....


selengkapnyaSayap Kecil Garuda

Pulung, murid kelas 2 SMP, sulit menghapal Pancasila dan makna lambangnya. Ia memiliki daya ingat lemah. Walau demikian Pulung anak baik. Sepulang sekolah sebelum mengaji di surau, ia rajin membantu Abahnya untuk mengumpulkan beras perelek, sebuah budaya turun-temurun di kampung mereka. Warga kampung mensedekahkan satu kaleng susu beras yang mereka letakkan di depan rumah. Beras itu mereka kumpulkan seminggu tiga kali lalu diserahkan ke Pak RT untuk kemudian dijual murah ke warga kampung yang ti...


selengkapnya